lunchbijeenkomst De Maatschappij

Vrijdag 05 december 2014

Op 15 december spreekt Luuc Mannaerts, voorzitter van het landelijk bestuur van De Maatschappij, bij de lunchbijeenkomst van De Maatschappij in De Heerlickheijd van Ermelo. U bent van harte uitgenodigd!

Mannaerts vertelt onder meer over de ontwikkelingen binnen De Maatschappij, haar reikwijdte en impact en meer specifiek gaat hij in op het Groeidebat dat tijdens de laatste ALV door de daar aanwezige departementen is omarmd. Met dit debat komt voor De Maatschappij een helder perspectief tot stand waarmee zij zich in haar omgeving alsook landelijk kan presenteren en toegevoegde waarde kan bieden aan haar leden.

Mannaerts gaat verder in op wat er speelt binnen andere departementen. Daarbij bespreekt hij ook hoe het departement NW-Veluwe en Flevoland zich met het gekozen jaarthema ' De Diamant van Midden-Nederland positioneert.

De kosten van de lunchbijeenkomst zijn € 16,- p.p., te voldoen op locatie bij de receptie. Tijden: 12.00 – 14.00 uur.
Leden van De Maatschappij en hun introducés melden zich aan via www.de-maatschappij.nl.
Ook niet leden zijn van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden door even een email te sturen naar nwveluwe@de-maatschappij.info.

Agenda

Agenda