Criteria

Een lid van de BKO:
Is ondernemer of een onderneming (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die binding heeft met Gemeente Oldebroek en ondermeer aan andere ondernemers of aan overheden goederen, diensten of werken levert (business to business).

De binding met de gemeente Oldebroek houdt in:
1. de onderneming is gevestigd in de gemeente Oldebroek of
2. de ondernemer, eigenaar onderneming of beleidsbepaler in of leidinggevende binnen de onderneming is woonachtig in de gemeente Oldebroek en de onderneming is gevestigd in de omgeving van Oldebroek of
3. de onderneming is gevestigd in de omgeving van Oldebroek en heeft maatschappelijke binding met de gemeente

Oldebroek doordat bijvoorbeeld werknemers die werkzaam zijn in de onderneming in de gemeente Oldebroek wonen of doordat er maatschappelijke activiteiten worden gesteund.