FIRM & FINANCE Advocaten

Mark Volkerink

firmfinance-advocaten.nl

Over Firm & Finance Advocaten
Firm & Finance Advocaten verleent rechtsbijstand aan specifiek ondernemers met name op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, financieel recht, insolventierecht (faillissements- en prefaillissementssituaties) en contractenrecht.

Hierbij valt te denken aan bestuurdersaansprakelijkheid, herstructurering, reorganisatie, doorstart van onderneming, voorbereiding faillissementsaanvraag, aansprakelijkheid in de financiële sector (renteswaps, overkreditering, schending bancaire zorgplicht en financieringsvraagstukken), zekerheden (hypotheek en pandrecht), contractenrecht (niet-nakoming, schadevergoeding, ontbinding, vernietiging en algemene voorwaarden).

Een heldere en doelgerichte aanpak van (ingewikkelde) juridische vraagstukken kenmerkt de dienstverlening. Onze advocaten hebben zeer veel proceservaring.

Het cliëntenbestand van Firm & Finance Advocaten bestaat met name uit MKB-ondernemingen, waaronder accountantskantoren, aannemers, projectontwikkelaars en leasemaatschappijen.

Firm & Finance Advocaten is gevestigd te Zwolle.