Over ons

Ondernemers ontmoeten, van elkaar leren en samen ondernemen – dat is wat de Bedrijvenkring Oldebroek wil stimuleren. De BKO is een actief netwerk met zo’n tachtig leden, zowel gevestigde bedrijven als startende ondernemers. We organiseren inspirerende bijeenkomsten voor onze leden, maar gaan ook in gesprek met de gemeente en werken samen met andere ondernemersplatforms. Zo verbinden we ondernemers en maken we elkaar sterker.

Inspireren en van elkaar leren

Veel ondernemers in de gemeente Oldebroek voelen een sterke regionale binding. De BKO biedt ondernemers een plek om collega-ondernemers te ontmoeten. We organiseren regelmatig evenementen voor onze leden, zoals workshops, de jaarlijkse bedrijvendag en informele bijeenkomsten als borrels en bedrijfsbezoeken. Door met elkaar op stap te gaan, een kijkje te nemen in de keuken van andere ondernemers en samen actief bezig te zijn, leren we van en met elkaar. Samen signaleren en creëren we nieuwe kansen.

Samen met de gemeente, werkgevers- en ondernemersorganisaties

We willen een gezond vestigings- en ondernemersklimaat in Oldebroek en komen op voor de belangen van onze leden. Daarom overleggen we regelmatig met het gemeentebestuur en onderhouden we goede contacten met VNO-NCW en MKB Nederland. De BKO biedt ondernemers de kans om op de hoogte te blijven van alles wat er speelt in de gemeente en invloed uit te oefenen op het beleid. Denk aan aanbestedingen, bestemmingsplannen en thema’s als industrieterreinen, infrastructuur, milieu en veiligheid.

Krachten bundelen

De BKO staat niet op zichzelf. Wij zijn aangesloten bij Regio Zwolle Connect en de Diamant van Midden-Nederland, een kennis- en netwerkplatform van ondernemers, onderwijsinstellingen en lokale overheden. Zo maken we nog meer kennisbronnen beschikbaar voor onze leden en vergroten we de kansen voor ondernemers in de gemeente Oldebroek. Samen staan we sterk!