Doelen

Onze missie is het behartigen van de belangen van onze leden. Zo bespreken we zaken die van belang zijn voor het bedrijfsleven met het gemeentebestuur. Twee keer per jaar overleggen we met dit bestuur over zaken als bestemmingsplannen en thema’s als industrieterreinen, milieu en veiligheid. Daarnaast vinden we het belangrijk om de onderlinge relaties tussen ondernemers te versterken. Daarom organiseren we regelmatig evenementen voor onze leden zoals workshops en de jaarlijkse ledenbedrijvendag. Ook bieden we diverse netwerkmogelijkheden tijdens informele bijeenkomsten als borrels en bedrijfsbezoeken.

De BKO is aangesloten bij De Diamant van Midden-Nederland. De Diamant is de bundeling van krachten van ondernemers, onderwijsinstellingen en lokale overheden in de vorm van een kennis- en netwerkplatform. De naam verwijst naar de schitterende facetten van de Noord-Veluwe. Een aantrekkelijke regio om te ondernemen, te wonen, te werken, te leren en te recreëren.
Voor meer informatie zie www.dediamantvanmiddennederland.nl

Ook heeft BKO een samenwerking met Kennispoort Regio Zwolle. Kennispoort  stimuleert het samenwerken aan innovaties en het delen van kennis en ervaring. Door de samenwerkingsovereenkomst tussen BKO en Kennispoort Regio Zwolle hebben bedrijven uit de BKO een eigen aanspreekpunt bij Kennispoort voor vragen op het gebied van innovatie, subsidies en financiering en kunnen ze aanspraak maken op één op één begeleiding bij innovatietrajecten.